Yamaha U1 weiss

,

Preis: 4.250,-

“YAMAHA” U1, Japan

,

Preis: 3.990,-

ETERNA, Japan

,

Preis: 3.490,-

KAISER (Yamaha)

,

Preis: 3.990,-

Yamaha U3

,

Preis ab 4350,-

Yamaha U3 weiss

,

Preis: 4.590,-