YAMAHA U1, Japan

,

Preis: 4.800€

„KAWAI“ BL-12

,

VERMIETET (Mietkauf)

Yamaha U1 weiss

,

Preis: 4.800€

„YAMAHA“ UX 10B1, Japan

,

Preis: 4.800€

Grotrian Steinweg, Mod.120

,

VERMIETET (Mietkauf)

Yamaha U3 schwarz

,

Preis 4.900€

Yamaha U3 weiss

,

Preis: 4.800€